ødegård

Typisk svensk, rødt hus, ofte kaldet ødegård i Sverige med heste på en græsmark.

Foto: Christian Lindgren / Ritzau Scanpix

journalist Malene Fenger-Grøndahl, Bureauet, maj 2019.

ødegård

Typisk svensk, rødt hus, ofte kaldet ødegård i Sverige med heste på en græsmark.

Foto: Christian Lindgren / Ritzau Scanpix

Indledning
Sverige er det største land i Norden, målt både på antal indbyggere og på areal. Historisk set har Danmark og Sverige haft et tæt forhold og både været forenet under samme styre og været i krig med hinanden. I dag er Sverige et land som Danmark ofte sammenligner sig med politisk og kulturelt. Begge land går meget op i at kæmpe mod hinanden inden for sportsgrene som håndbold og fodbold. Sverige og Danmark har mange ligheder, men der er også en række forskelle. F.eks. er der klipper og store skovområder i Sverige, og der lever både bjørne og ulve frit i naturen. Sverige adskiller sig også fra Danmark ved at have taget imod langt flere flygtninge.


svensk flag


Videoklip om Sveriges geografi. På svensk.

Artikel type

faktalinklight

Hvad er Sverige?

VIDEO: Sweden Fun Facts | Sweden Culture
Learn English by Pocket Passport

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad er Sverige?

Sverige er et kongerige. På svensk er landets officielle navn Konungariket Sverige. Sverige er det største land i Norden, både målt på antal indbyggere og areal. Der bor næsten 10 millioner mennesker i Sverige. Sveriges areal dækker 447.435 km2. Det gør Sverige til det 3. største land i EU (efter Frankrig og Spanien).

Hvor ligger Sverige?

VIDEO: Our factory in Sweden - Light My Fire
Light My Fire

Sverige ligger i Nordeuropa. Det grænser op til Norgemod vest og Finland mod øst. Sverige er forbundet med Danmark via en bro- og tunnelforbindelse over Øresund i den sydvestlige del af landet.
 

Hvad hedder Sveriges hovedstad?

VIDEO: Green light for green flights – flying on batteries in northern Sweden
Sweden

Sveriges hovedstad hedder Stockholm. Den ligger på den svenske østkyst, hvor søen Mälaren løber ud i Østersøen. Stockholm består af 14 øer, forbundet af 56 øer. Fordi byen ligger ved vandet, bliver den kaldt for Nordens Venedig. Der blev bygget en borg på stedet allerede omkring 1250. I dag bor der cirka 1,5 millioner mennesker i Stockholm og over 2 millioner mennesker i alt i området Storstockholm.

Hvad har præget Sveriges historie?

VIDEO: A Visual History of Light
The Atlantic

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad har præget Sveriges historie?

Vikingetiden, der varede fra slutningen af 700-tallet til midten af 1000-tallet, er en vigtig del af Sveriges tidlige historie. Vikinger fra Danmark rejste mod vest og syd. Men de svenske vikinger rejste i højere grad til Baltikum og Rusland og også så langt væk som til Bagdad (i nutidens Irak). I 1397 blev Sverige forenet med Danmark og Norge i Kalmarunionen. Men i 1523 brød Sverige ud af unionen. Det blev begyndelsen på den såkaldte Vasaperiode hvor svenskerne erobrede store områder omkring Østersøen. I midten af 1600-tallet var Sverige en af Europas stormagter. Men Sverige havde fået mange fjender, og i 1700 begyndte Den Store Nordiske krig hvor Rusland, Sachsen-Polen og Danmark gik sammen mod Sverige. Sverige tabte krigen og måtte give store landområder fra sig. Bl.a. måtte de give Finland til Rusland som nu blev områdets stormagt.

Under Napoleonskrigene var Sverige på den vindende side, mens Danmark var blandt taberne. Da krigen sluttede i 1814-15, måtte Danmark afgive Norge til Sverige. Herefter var Norge og Sverige i union indtil 1905 hvor Norge blev selvstændigt.

Under Første og Anden Verdenskrig holdt Sverige sig neutral. Men siden er Sverige blevet kritiseret for at have leveret stål og maskindele til Nazityskland under 2. Verdenskrig.

Hvordan regeres Sverige?

VIDEO: Swedish ceiling lights are strange/weird!
BeingSwenglish

Sverige er ligesom Danmark et konstitutionelt monarki. Det vil sige at monarken (det royale overhoved, kongen eller dronningen) ikke har reel politisk magt. Sverige er et demokrati. Landets højeste myndighed er Riksdagen som svarer til det danske folketing. Riksdagen, der består af 349 medlemmer, vælger en statsminister, og statsministeren udpeger en regering. Sverige blev medlem af EU i 1995, men har ligesom Danmark beholdt sin krone som valuta. Sverige er ikke medlem af NATO.

Er du biblioteksbruger eller elev?